OVER HET KANTOOR

Welkom op onze website. Dankzij onze uitgebreide ervaring in diverse sectoren en onze persoonlijke benadering kunnen wij u op een efficiënte wijze bijstaan in het vervullen van uw boekhoudkundige en fiscale verplichtingen. Wij hebben een cliënteel dat zowel eenmanszaken, vrije beroepen als vennootschappen omvat. Op tussentijdse cijferoverzichten en balansen die wij u bezorgen markeren we altijd de elementen die voor u relevant zijn en die we met u wensen te bespreken. Door dit op een periodieke wijze te doen kunnen we u tijdig adviseren om de nodige bijsturingen te doen en om ons bv. bijkomende informatie of documenten te bezorgen. Om antwoord te geven op specifieke probleemstellingen hebben wij ons omringd met een netwerk van professionele partners zoals bedrijfsrevisoren, notarissen, advocaten, sociale kantoren en bankiers. Een correct gevoerde boekhouding is niet enkel belangrijk voor het opstellen van fiscale aangiftes, maar ook om beleidsbeslissingen te nemen binnen de onderneming.

VRIJBLIJVEND KENNISMAKINGSGESPREK

BOEKHOUDING

U bepaalt zelf hoe u met ons wil samenwerken.


Ofwel laat u de volledige boekhouding van uw vennootschap, eenmanszaak of vrij beroep aan ons over. U bezorgt ons dan elke maand of per kwartaal de facturen, onkostennota’s, bankuittreksels, dagontvangsten en diverse documenten.
Wij zorgen voor alle boekingen en wettelijke verplichtingen.

Ofwel voert u de boekhouding op uw eigen computersysteem. Wij controleren dan de balansen en BTW-aangiftes die uw boekhoudprogramma genereren , en zorgen voor de afsluiting. Als u nog geen boekhoudpakket hebt aangekocht kunnen we adviseren om hetzelfde boekhoudpakket te kiezen als waarmee ons kantoor werkt. Een versie die “ON WEB” werkt maakt samenwerken met ons wel heel eenvoudig.

Klanten die geen boekhoudpakket gebruiken kunnen hun ingevulde dagboeken bezorgen en wij brengen dan geglobaliseerd de boekingen over in ons computersysteem.

Aangezien we met het performant accounting programma “WINBOOKS BUSINESS SOFTWARE” werken kunnen wij de tijd die we stoppen in manuele invoer van facturen en bankafschriften tot een minimum beperken.
Indien u ons een volmacht geeft kunnen wij via CODABOX uw bankafschriften automatisch ophalen en importeren in het boekhoudpakket. Na een korte leerperiode koppelt het boekhoudpakket automatisch de meeste betalingen aan de rekeningen of facturen waarmee ze overeenstemmen.

STARTERS BEGELEIDING

Als u van plan bent om als zelfstandige een zaak op te starten, is professionele ondersteuning een aanrader.

Nadat u ons uw project uitgebreid hebt voorgesteld bespreken wij met u volgende punten:

 • Nagaan ondernemingsvaardigheden / basiskennis bedrijfsbeheer / beroepsbekwaamheid
 • Welke investeringsbehoeften en werkingsmiddelen nodig?
 • Winstgevendheid: raming omzet en kosten
 • Inschatten bedrijfsrisico’s
 • Keuze vennootschap , eenmanszaak of vrij beroep
 • Zelfstandig in hoofdberoep of bijberoep
 • Voorwaarden kleine onderneming (minimum aan administratieve verplichting)
 • Nieuwe zaak of overname bestaande zaak

Als de beslissing is genomen om te starten zullen wij instaan voor de uitwerking en opvolging van de opstart:

 • Financieel plan bij oprichting (vennootschap)
 • Contacten met notaris en assistentie bij opstellen statuten (vennootschap)
 • Aanvragen investeringskredieten
 • Registratie in de kruispuntbank voor ondernemingen (KBO)
 • Activering van het BTW nummer
 • Registratie bij het FAVV / Sabam / billijke vergoeding / vergunningen…
 • Aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen
 • Wedde administratie mandatarissen (vennootschap)
 • Begeleiding bij aanwerving van personeel

FISCALITEIT / ADVIES

Hieronder ziet u een overzicht van een aantal taken die het Fiscaal Bureau Pas voor u kan behartigen.
Wegens de hoge belastingdruk in België is het essentieel om al deze taken fiscaal te optimaliseren waar mogelijk, om zo uw globale belastingdruk en sociale lasten te verminderen, maar dan wel binnen de wettelijke grenzen.
DIVERSE FISCALE AANGIFTES:
 • Personenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Rechtspersonenbelasting
 • Belasting niet inwoners
 • BTW Maand en kwartaal
 • Bijzondere BTW aangiftes
 • VAT Refund
 • BTW listing jaarlijks / IC listing
 • Intrastat
FISCALE CONTROLES:
 • Bijstand en verdediging van uw rechten in geschillen met de fiscus
 • Indienen van bezwaarschriften
 • Beantwoorden “vragen om inlichtingen” en “berichten van wijziging”
SOCIALE VERZEKERINGSBIJDRAGEN VOOR ZELFSTANDIGEN:
 • Aansluitingen
 • Gelijkstelling bijberoep
 • Opvolging voorlopige bijdrage
 • Aanpassing van inkomsten
 • Aanvraag afbetalingsplan
 • Faillissementsuitkering
 • Vrij Aanvullend Pensioen (VAPZ)
VENNOOTSCHAPSRECHTELIJK:
 • Oprichtingen, fusies, splitsingen, ontbinden en vereffenen
 • Verslaggeving
  • Algemene vergaderingen
  • Bijzondere algemene vergadering
  • Raad van bestuur / Verslag zaakvoerders
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Publicaties staatsblad
 • Jaarrekening opmaken en publiceren (vennootschappen)
  • Volledig / Verkort / Micro model
  • Sociale balans
 • Dividend beleid
 • Investeringsaftrek
 • Notionele intrestaftrek
 • Vrijgestelde investeringsreserve
 • Liquidatiereserves
 • Hoe zo voordelig mogelijk geld uit de vennootschap halen
KRUISPUNTBANK VOOR ONDERNEMINGEN / ONDERNEMINGSLOKET:
 • Schrappen of toevoegen van activiteiten
 • Wijziging adres en wijziging maatschappelijke zetel
 • Verandering van bedrijfsnaam
 • Creatie extra vestiging

CONTACT


BTW BE 0763.147.795
BIBF 202648

Pas Piet ( piet.pas@fbpas.be)
Wauman Carolien ( info@fbpas.be)
Pas Guido ( info@fbpas.be)

Dr. Victor Van Cauterenstraat 35
9240 Zele